Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳

接頭
Wrenchsize 30

接頭:在這裡,您可以找到適用於各種應用領域的接頭,如各大品牌的管夾接頭、加壓接頭、端面密封接頭、推入式接頭、螺紋接頭、雙墊圈接頭和焊接接頭。更多資訊?點選此處

結果太多
請在網頁左側指定您的技術需求,或使用網頁頂部的搜尋欄。

找不到想要的產品?
想要了解更多接頭相關信息或尋找特殊接頭?請聯繫我們的銷售工程師

共有 74 個結果

訂購於:

3D

2D

11095200

Straight Union Pan-Mnt Tube 12mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭
G 牙G 1/2
Ø B21,5 mm
Ø d12 mm
Ø d212 mm
L1
36,5 mm
L2
41,5 mm
SW1 (HEX)
19
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e12 mm
z1
22 mm
z2
27 mm

More information

3D

2D

11095600

Straight Union Pan-Mnt Tube 15mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭
G 牙G 1/2
Ø B21,5 mm
Ø d15 mm
Ø d215 mm
L1
39,5 mm
L2
44,5 mm
SW1 (HEX)
22
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e12 mm
z1
22 mm
z2
27 mm

More information

3D

2D

11098300

Straight Union Pan-Mnt Tube 12mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭
G 牙G 1/2
Ø B21,5 mm
Ø d12 mm
Ø d212 mm
L1
36,5 mm
L2
52,5 mm
SW1 (HEX)
19
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e12 mm
z1
22 mm
z2
38 mm

More information

3D

2D

11098400

Straight Union Pan-Mnt Tube 12,7mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭
G 牙G 1/2
Ø B21,5 mm
Ø d12,7 mm
Ø d212,7 mm
L1
37,5 mm
L2
53,5 mm
SW1 (HEX)
22
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e12 mm
z1
22,5 mm
z2
38 mm

More information

3D

2D

11098600

Straight Union Pan-Mnt Tube 14mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭
G 牙G 1/2
Ø B21,5 mm
Ø d14 mm
Ø d214 mm
L1
40 mm
L2
56 mm
SW1 (HEX)
22
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e12 mm
z1
22,5 mm
z2
38,5 mm

More information

3D

2D

11098700

Straight Union Pan-Mnt Tube 15mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭
G 牙G 1/2
Ø B21,5 mm
Ø d15 mm
Ø d215 mm
L1
40 mm
L2
56 mm
SW1 (HEX)
22
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
Ø e12 mm
z1
22 mm
z2
38,5 mm

More information

3D

2D

11101610

嵌板式直接頭 異徑 14mm_12mm 黃銅 G 1528-14-12 (面板最厚5 mm)

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭
G1 牙G 1/2
G2 牙G 1/2
Ø B21,5 mm
Ø d14 mm
Ø d212 mm
L1
38,5 mm
L2
51,5 mm
SW1 (HEX)
22
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
SW4 (HEX)
19
Ø e11 mm
z1
22,5 mm
z2
38 mm

More information

3D

2D

11101710

Straight Union Pan-Mnt Tube 15mm_12mm

數量:

3D

2D

嵌板式直接頭 - 異徑
G1 牙G 1/2
G2 牙G 1/2
Ø B21,5 mm
Ø d15 mm
Ø d212 mm
L1
38,5 mm
L2
51,5 mm
SW1 (HEX)
22
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
30
SW4 (HEX)
19
Ø e11 mm
z1
22,5 mm
z2
38 mm

More information

3D

2D

12044240

Straight Union Tube 19mm

數量:

3D

2D

直通接頭
M 牙M6 x 0,75
Ø d19 mm
L
69 mm
SW1 (HEX)
32
SW2 (HEX)
30
Ø e16 mm
z
34 mm

More information

3D

2D

12044250

Straight Union Tube 22mm

數量:

3D

2D

直通接頭
M 牙M6 x 0,75
Ø d22 mm
L
69 mm
SW1 (HEX)
32
SW2 (HEX)
30
Ø e19 mm
z
34 mm

More information

3D

2D

12050900

Straight Union Tube/Male 19mm_R3/4

數量:

3D

2D

轉接頭 - 直接頭
R 牙R 3/4
M 牙M6 x 0,75
Ø d19 mm
L
55 mm
SW1 (HEX)
32
SW2 (HEX)
30
Ø e16 mm
i
12 mm
z
22,5 mm

More information

3D

2D

12050910

Straight Union Tube/Male 19,05mm_R3/4

數量:

3D

2D

轉接頭 - 直接頭
R 牙R 3/4
M 牙M6 x 0,75
Ø d19,05 mm
L
55,5 mm
SW1 (HEX)
32
SW2 (HEX)
30
Ø e16 mm
i
12 mm
z
22,5 mm

More information

商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品