Contact

繁體中文

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

聯絡我們
本網站搭配啟動 javascript使用較佳

接頭
Connection M16 x 1 - Wrenchsize 30

接頭:在這裡,您可以找到適用於各種應用領域的接頭,如各大品牌的管夾接頭、加壓接頭、端面密封接頭、推入式接頭、螺紋接頭、雙墊圈接頭和焊接接頭。更多資訊?點選此處

結果太多
請在網頁左側指定您的技術需求,或使用網頁頂部的搜尋欄。

找不到想要的產品?
想要了解更多接頭相關信息或尋找特殊接頭?請聯繫我們的銷售工程師

共有 3 個結果

訂購於:

3D

2D

13093360

Single Banjo Union Tube/Male 10mm_G3/8

數量:

3D

2D

萬向 - 單萬向
G 牙G 3/8
M 牙M16 x 1
Ø D28 mm
Ø d10 mm
L
36,5 mm
SW1 (HEX)
19
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
24
H
37,5 mm
Ø e10,5 mm
i
9,5 mm
z1
24 mm
z2
15 mm
O型環17,12 x 2,62 mm

More information

3D

2D

13093390

Single Banjo Union Tube/Male 12mm_G3/8

數量:

3D

2D

萬向 - 單萬向
G 牙G 3/8
M 牙M16 x 1
Ø D28 mm
Ø d12 mm
L
36 mm
SW1 (HEX)
19
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
24
H
37,5 mm
Ø e10,5 mm
i
9,5 mm
z1
24 mm
z2
15 mm
O型環17,12 x 2,62 mm

More information

3D

2D

13203560

Single Banjo Union Tube/Male 12mm_G3/8

數量:

3D

2D

萬向 - 單萬向
G 牙G 3/8
M 牙M16 x 1
Ø D28 mm
Ø d12 mm
L
36,5 mm
SW1 (HEX)
22
SW2 (HEX)
30
SW3 (HEX)
24
H
35 mm
Ø e9 mm
i
12 mm
z1
24 mm
z2
15 mm
O型環17,12 x 2,62 mm

More information

商品比較 [?]

您最多能比較 4 種商品