Contact

NL

NL

EN

繁體中文

 简体中文

You will be redirected to our Chinese website.

Contact
Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Hoewel we in Nederland veel over de energietransitie praten, voegt China de daad bij het woord.

Als het gaat over CO2 uitstoot en vervuiling wijst men vaak met de vinger naar China – het lowtech land met de zware industrie. Maar in het werkelijke klimaatverhaal is de situatie in China heel anders dan de meeste mensen beseffen. Terwijl we in Nederland op 4 plaatsen waterstof kunnen tanken, verkoopt onze vestiging van Teesing in Beijing grote hoeveelheden onderdelen voor waterstof tankstations.

China heeft verreweg de grootste CO2 uitstoot op aarde. Maar het heeft dan ook 1,4 miljard inwoners. Het is echter op weg om haar klimaatdoelstelling al 10 jaar eerder te bereiken dan was afgesproken in het akkoord van Parijs. China heeft de afgelopen periode wel drie keer zoveel geïnvesteerd in productie van duurzame energie als de VS en produceert intussen meer groene energie dan enig ander land. In de steden rijden bij elkaar 400.000 elektrische bussen die allemaal in China worden geproduceerd. Van alle in de wereld verkochte EV’s wordt 60 % in China geproduceerd en door de eigen bevolking gekocht. In Beijing is het stil op straat omdat het merendeel van de voertuigen elektrisch is.

China heeft 30.000 km hoge snelheidslijnen in werking. Dat is 3 keer zo veel als in heel Europa. China is wereldleider op het gebied van elektrische fietsen, elektrische steps en scooters en 8 van de 10 grootste producenten van zonnepanelen zijn in China. Ieder uur komt er een windturbine bij. China heeft een herbebossingsprogramma lopen voor een oppervlak zo groot als heel Frankrijk waarin sinds 1990 al 38 miljard bomen zijn geplant. Indrukwekkend, op z’n minst

Sinopec H2 Bus stationWaterstof tanken voor elektrische auto’s

China mikt niet op het omarmen van 1 groene energiebron: ze doen het allemaal. Dus naast het elektrisch rijden op batterijen is de groei van het elektrisch rijden op waterstof enorm aan het stijgen. Al jaren. Daarom komen er steeds meer en meer tankstations voor waterstof, die allemaal uitgerust worden met WEH vulnozzlesbreakaways en slangen, geleverd door Teesing China (WEH vulnozzles TK16, TK17 en TK25 bijvoorbeeld).

Op de foto’s een Sinopec H2 tankstation voor bussen, in Jiashan City in de provincie Zhejiang. De bussen zelf zijn voorzien van WEH connectors TN1 en TN5. De waterstof wordt naar het tankstation gebracht door vrachtwagens en lokaal op 350 bar gebracht door compressors in het tankstation.